Napisz funkcję, która przyjmuje ciąg znaków (zdanie) i ciąg znaków z odwróconą kolejnością słów. Przykład: Dla “Ala ma kota” funkcja ma zwrócić “kota ma Ala”.

Pokaż odpowiedź

Do napisania tej funkcji wykorzystamy trzy funkcje jakie dostarcza nam JavaScript:
split() – podzieli naszego stringa na poszczególne słowa oraz każde ze słów umieści jako osobny element w tablicy. Funkcja ta jako parametr przyjmuje string, który posłuży nam do rozdzielenia elementów – w naszym wypadku będzie to spacja.
reverse() – służy ona do odwrócenia naszej nowo powstałej tablicy.
join() – łączy naszą tablicę w całość. Domyślnie join() do łączenia używa przecinka, tak więc musimy podać string ze spacją jako parametr, aby powstało nam zdanie.

Nasz kod prezentuje się następująco:

let sentence = 'Ala ma kota';

function reverseSentence(str) {
  return str.split(' ').reverse().join(' ');
}

sentence = reverseSentence(sentence);
console.log(sentence);

ukryj
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments