Wybierz 3 poprawne odpowiedzi:

 1. slice() służy do wybierania elementów z tablicy, natomiast splice() służy do wstawiania lub usuwania elementów z tablicy
 2. slice() nie modyfikuje oryginalnej tablicy, natomiast splice() modyfikuje oryginalną tablicę.
 3. slice() jest metodą operującą na tablicach, natomiast splice() jest metodą operującą na obiektach
 4. slice() usuwa elementy z tablicy, natomiast splice() dodaje elementy do tablicy na jej końcu.
 5. slice() zwraca podzbiór oryginalnej tablicy, natomiast splice() zwraca usunięte elementy jako oddzielną tablicę.
Pokaż odpowiedź

Odpowiedź jest dostępna dla zalogowanych użytkowników!
Proszę zaloguj się, żeby zobaczyć odpowiedzi na wszystkie pytania!


ukryj

Obiekt player:

let person = {
  first_name: "Jan",
  surname: "Kowalski",
  born_year: 1995,
  work: "Instruktor",
  player: {
    nick: "Kowal123",
    exp: 1500,
    level: 30
  }
};

Który zapis jest poprawny?

 1. Object.keys(person);
 2. Object.keys(person.player);
 3. Object.keys(player);
Pokaż odpowiedź

Odpowiedź jest dostępna dla zalogowanych użytkowników!
Proszę zaloguj się, żeby zobaczyć odpowiedzi na wszystkie pytania!


ukryj