1. let showAge = (age) => {
   alert (`Masz ${age} lat.`);
  }
 2. function showAge(age) {
   alert(`Masz ${age} lat.`);
  }
 3. let showAge = function(age) {
   alert(`Masz ${age} lat.`)'
  }
Pokaż odpowiedź

Odpowiedź jest dostępna dla zalogowanych użytkowników!
Proszę zaloguj się, żeby zobaczyć odpowiedzi na wszystkie pytania!


ukryj
 1. const numbers = [5, 2, 4, 4];
  
  function showValues(tab.array) {
   return tab;
  }
 2. const numbers = [5, 2, 4, 4];
  
  function showValues(tab[]) {
   return tab;
  }
 3. const numbers = [5, 2, 4, 4];
  
  function showValues(tab) {
   return tab;
  }
Pokaż odpowiedź

Odpowiedź jest dostępna dla zalogowanych użytkowników!
Proszę zaloguj się, żeby zobaczyć odpowiedzi na wszystkie pytania!


ukryj
 1. function sayHello(nameFunction) {
   nameFunction();
   }
   
   function getNatem() {
   let name = prompt('Podaj imie: ');
   alert(`Witaj ${name}`)
  }
 2. function sayHello(nameFunction()) {
   nameFunction();
   }
   
   function getName() {
   let name = prompt('Podaj imie: ');
   alert(`Witaj ${name}`)
  }
 3. function sayHello(!nameFunction) {
   nameFunction();
   }
   
   function getNatem() {
   let name = prompt('Podaj imie: ');
   alert(`Witaj ${name}`)
  }
Pokaż odpowiedź

Odpowiedź jest dostępna dla zalogowanych użytkowników!
Proszę zaloguj się, żeby zobaczyć odpowiedzi na wszystkie pytania!


ukryj